Patent:CS116279

From the great encyclopedia of mechanical calculating


Brevet:CS 116279
Titre:Zarízení, zabranující soucasnému stisknutí dvou nebo více kláves, zvlášte funkcních kláves pocítacích a podobných stroju
Date:15.04.1965
Lieu:Brno
Pays:Tchécoslovaquie
Personne:Došek, Jan
Entreprise:
Liens internes:
Mots-Clefs:
Lien ŕ la bureau des brevets:
(sans garantie)
 CS116279 (http://v3.espacenet.com/textdoc?DB=EPODOC&F=0&IDX=CS116279)


 PDF (http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/116/116279.pdf)

Récupérée de http://www.rechnerlexikon.de/fr/wiki.phtml?title=Patent:CS116279
Derničre modification de cette page le 13:39, 29. aoű 2010.