[Hauptseite]

Rechnerlexikon

Die große Enzyklopädie des mechanischen Rechnens

3.237.20.246 | Anmelden | Hilfe

  DE  EN  FR  IT 
Hauptseite
Gesamtindex
Letzte Änderungen

Druckversion

Artikel
Bild
Patent

Spezialseiten

Patent

Suchergebnisse für: MULTIPLIKATION


  Land  Datum  Relevanz 
     
 • Patent:DK71678C 18.10.1945 Carlsen, John (P) Contex (P) : Anordning ved tieroverföringsmekanismer i regnemaskiner [4.85%]
 
 • Patent:ES0332804 27.10.1966 Heyer, Arno (P) : UNA MAQUINA DE CALCULAR MECANICA EN MINIATURA. [34.34%]
  
 • Patent:FR317236 28.12.1901 Barit, Charles (P) : Appareil denommé Multiplicateur Barit [31.94%]
 • Patent:FR349470 29.11.1904 Saunders, Bertram H. (P) : Machine à calculer [35.08%]
  
 • Patent:RU27652 14.03.1928 Cherniak, D. L. (P), Tschernak, D. L. (P) (Черняк) : (Addiergerät mit Neper-Stäben) [31.30%]
 • Patent:RU4965 31.03.1928 Ignatov, M. . (P) (М. М. Игнатов) : (Kombiniertes Gerät für Addition / Subtraktion und Multiplikation) [29.31%]
 • Patent:RU900 15.09.1924 Zernov, A. A. (P) (А. А. Зернов) : (Gerät zum Multiplizieren / Dividieren mehrstelliger Zahlen mit einstelligen Zahlen) [27.78%]
 
 • Patent:SE101357 22.03.1937 G.R. Ahlstrand Kooperativa Förbundet Förening u.P.A. : Hålkortstabuleringsmaskin [6.96%]
 • Patent:SE102615 28.09.1939 Avery, Harold (P) Marchant (P) Calculating Machine Comp. : Motordriven räknemaskin med en anordning för utförande av automatiska divisionsoperationer [4.22%]
 • Patent:SE102616 13.04.1940 L.E. Boyd Marchant (P) Calculating Machine Comp. : Decimalindikeringsanordning för räknemaskiner [4.40%]
 • Patent:SE103003 14.12.1936 E.S. Wählin : För utförande av additioner och subfraktioner, speciellt vid avvägningar, avsedd räknesticka [7.93%]
 • Patent:SE103341 31.07.1939 M. Hebel : Elektrisk räknemaskin [7.70%]
 • Patent:SE105216 24.04.1940 R. Levi Ing. C. Olivetti (P) & C. S.p.A. : Multiplikationsanordning för motordrivna additionsmaskiner [4.08%]
 • Patent:SE106758 17.06.1941 Carlström, Bengt, Grip, Erik Konrad (P) , Toorell, Sture (P) AB Facit (P) : Anordning vid Räknemaskiner för automatisk tabulering [4.05%]
 • Patent:SE107529 06.03.1942 Hamann, Christel (P) DeTeWe (P) Deutsche Telephonwerke und Kabelindustrie AG : Räknemaskin med en i förhållande till ett varvkopplingsverk rörlig vagn [11.62%]
 • Patent:SE109235 03.10.1942 Liljeström, Gustaf Vilhelm AB Original-Odhner (P) : Anordning vid räknemaskiner med tio räknetangenter [4.11%]
 • Patent:SE110456 18.02.1943 G. Schenk Brunsviga (P) Maschinenwerke Grimme, Natalis & Co. AG : Drivanordning for räknemaskiner och dylikt [4.20%]
 • Patent:SE111216 20.07.1939 Hofgaard, Rolf (P) NCR (P) National Cash Register Comp. : Elektrisk räkne- eller bokföringsmaskin med av multipelkontaktreläer bestående magasineringsverk [10.23%]
 • Patent:SE111292 24.04.1942 Broido, Daniel (P) : Räknemaskin [4.25%]
 • Patent:SE112619 27.07.1942 S.I. Bratt : Mekanisk räkneapparat [4.26%]
 • Patent:SE113967 06.08.1941 H. Bellag Askania (P)-Werke AG : Elektriskt räkneinstrument för multiplikation och/eller division [11.12%]
 • Patent:SE115788 30.11.1943 Hendricus Johannes Hubertus Lafleur : Räknemaskin för utförande av multiplikation genom addition av delprodukter [9.30%]
 • Patent:SE118240 22.12.1941 Gustaf Hilarius Hellgren : Automatisk spärranordning för med mellanslagsinrättning försedda Räknemaskiner [4.03%]
 • Patent:SE123683 21.10.1939 L. Kozma, J. Kruithof Standard Electric A/S : Avståndskontrollerad elektrisk räkneapparatur med tryckverk vid kontrollapparaten för addition, subtraktion, multiplikation och division [4.32%]
 • Patent:SE124291 17.07.1945 Toorell, Sture (P) AB Facit (P) : Räknemaskin med logaritmiska, inställbara, avkännbara räknekroppar [8.68%]
 • Patent:SE126019 30.11.1942 Carlström, Bengt, Grip, Erik Konrad (P) AB Facit (P) : Låsanordning vid multiplikationsmaskiner [9.17%]
 • Patent:SE126263 30.11.1942 Grip, Erik Konrad (P) AB Facit (P) : Anordning vid räknemaskiner för automatisk tabulering [4.35%]
 • Patent:SE127225 30.12.1944 Lydfors, John (P) AB Dixma (P) : Kombinerad nollställnings- och låsanordning för inställningsskivorna vid tabulerbara inställningverk av Odhnertyp [4.30%]
 • Patent:SE12954 20.05.1899 H. Goldman : Räknemaskin [5.60%]
 • Patent:SE131110 20.08.1947 F.O.V. Larsen : Elektrisk räkneanordning [4.69%]
 • Patent:SE132814 11.02.1948 J. Molnár Zbrojovka Brno, Národní Podnik : För handmanövrerad räknemaskin avsedd drivanordning för räkneverket [8.16%]
 • Patent:SE133286 05.02.1946 Grip, Erik Konrad (P), Toorell, Sture (P) AB Åtvidaberg Facit (P) : Räknemaskin för automatisk multiplikation med ett inställningsverk för multiplikanden och ett för multiplikatorn [7.37%]
 • Patent:SE133366 06.02.1946 Grip, Erik Konrad (P), Toorell, Sture (P) AB Åtvidaberg Facit (P) : Anordning för utförande av automatisk multiplikation vid räknemaskiner och liknande maskiner [13.22%]
 • Patent:SE133644 18.04.1950 Crosman, Loring Pickering (P) Remington Rand (P) Inc. : Kopplingsanordning för elektroniska räkne- och talmagasineringsanordningar [4.42%]
 • Patent:SE135873 23.02.1948 Capellaro, Natale (P) Ing. C. Olivetti (P) & C. S.p.A. : Anordning vid additionsmaskiner [11.75%]
 • Patent:SE136965 02.09.1947 Lydfors, John (P) AB Dixma (P) : För räknemaskiner o. dgl. avsedd inställningsanordning [4.13%]
 • Patent:SE142405 12.10.1946 Lydfors, John (P) AB Dixma (P) : Anordning vid räknemaskiner för litförande av multiplikation med förkortat räknesätt [7.24%]
 • Patent:SE147541 21.09.1949 S. Brand, F.V. Adams IBM (P) International Business Machines Corp. : Cykliskt arbetande räknemaskin [8.58%]
 • Patent:SE147886 03.01.1952 Westinger, Karl (P), Altenburger, Ernst (P), Hirt, Otto (P) : Tioöverföringsanordning för varvräkneverk i Räknemaskiner [8.69%]
 • Patent:SE151366 12.10.1945 Chase, George Clinton (P) Monroe (P) Calculating Machine Co. : Motordriven räknemaskin [4.43%]
 • Patent:SE151886 27.09.1947 Mixer, Harold P. (P) Remington Rand (P) Inc : Räknemaskin [9.86%]
 • Patent:SE155169 17.10.1947 A.H. Dickinson, B.E. Phelps, C.A. Bergfors IBM (P) International Business Machines Corp. : Apparat för att i på varandra, följande räknesteg genom upprepad subtraktion av en divisor utföra en division från en dividend, jämte modifikation av denna apparat för utförande av multiplikation i stället för division [8.90%]
 • Patent:SE156481 04.01.1952 Westinger, Karl (P), Altenburger, Ernst (P), Hirt, Otto (P) : Räknemaskin för de fyra räknesätten [11.94%]
 • Patent:SE157819 30.10.1957 Westinger, Karl (P), Altenburger, Ernst (P), Hirt, Otto (P) : Tangentinställningsverk för räknemaskiner tio siffertangenter [7.41%]
 • Patent:SE159814 29.12.1951 P.J.C. Chenus Cie des Machines Bull : Förfarande för multiplikation av dekadiska tal vid bokföringsmaskiner och liknande jämte anordning för utövande av detta förfarande [9.85%]
 • Patent:SE1655 09.07.1988 C. Lorenz : Räknemaskin [8.31%]
 • Patent:SE166831 26.11.1948 R.L. Riebow NCR (P) National Cash Register Co. : Indikeringsremsa för bestämning av decimalkommat vid additions- och subtraktionsmaskiner [12.26%]
 • Patent:SE170714 23.08.1955 Lydfors, John (P) AB Addo (P) : Anordning vid räknemaskiner för utförande av förkortad multiplikation [14.12%]
 • Patent:SE170900 08.09.1955 Lydfors, John (P) AB Addo (P) : Anordning vid skrivande räknemaskiner med ett multiplikatorverk [9.83%]
 • Patent:SE173825 13.06.1953 R.B. Andrén AB Addo (P) : Anordning vid additionsmaskiner med en repeteringsanordning och en ställstiftsvagn [11.26%]
 • Patent:SE176159 09.05.1950 W.W. Landsiedel Remington (P) Rand Inc. : Tryckande räknemaskin [11.98%]
 • Patent:SE176936 05.05.1950 Landsiedel, W.W. Remington (P) Rand Inc. : Räknemaskin [14.58%]
 • Patent:SE177521 12.06.1953 J E Salmivuori AB Addo (P) : Anordning vid räknemaskiner, bokföringsmaskiner och liknande [10.12%]
 • Patent:SE18019 30.01.1904 Vermehren, Johannes (P) : Anordning vid räknemaskiner [11.54%]
 • Patent:SE18430 12.05.1903 Cl.G. Nilsson : Räknemaskin [7.22%]
 • Patent:SE187280 15.08.1963 Svoboda, Antonin (P) Aritma N.P. : Medelst hålkort styrd multiplicerande och dividerande räknemaskin [10.33%]
 • Patent:SE187407 28.07.1954 W. Hoppe EL-RE-MA SA per lo sfruttamento de brevetti : Elektrisk räknemaskin [9.52%]
 • Patent:SE18952 25.08.1903 H. Bremer : Multiplikationsapparat [18.08%]
 • Patent:SE190953 09.07.1958 Kuhn, Eugen (P) Olympia (P) Werke AG : Anordning för automatisk, förkortad multiplikation vid räknemaskiner [10.70%]
 • Patent:SE19331 08.06.1904 A.M. Johanson & I. Hultman : Anordningar vid räknemaskiner [5.31%]
 • Patent:SE195739 06.10.1956 Capellaro, Natale (P), T. Gassino Ing. C. Olivetti (P) & C. S.p.A. : För förkortad multiplikation avsedd multiplikationsmekanism för räknemaskiner [10.13%]
 • Patent:SE196673 18.11.1959 E.M. Sterner : Räknesticka för multiplikation och/eller division av binära tal samt för omvandling av binära tal till decimala tal och vice versa [9.68%]
 • Patent:SE19953 19.05.1904 F. Mugnier : Räknemaskin [3.93%]
 • Patent:SE2018 15.08.1888 J. Jonzén : Anordning vid räkneapparater [5.39%]

Neues Patent anlegen:
Land:    Nummer: 
Patentsuche:
Land:  Jahr: von bis
Suche nach: